Missie en cultuur

Kwaliflex behoort tot de grootste verwerkers van reststromen uit de drank- en voedingsindustrie. Wij zijn voorstander van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Door actief bij te dragen aan MVO, verbeteren we ons leefklimaat, het milieu en het imago van uw bedrijf.

Wij voorzien in de behoefte van een betrouwbare partner in het aanbieden van een totaaloplossing voor alle mogelijke afvalstromen. Wij streven ernaar de waarde van de afvalstromen te verhogen door een juiste verantwoorde eindbestemming te verzorgen.

Waarom Kwaliflex?

Kiest u voor Kwaliflex? Dan kunt u rekenen op een betrouwbare partner en een totaaloplossing voor al uw afvalstromen. Door afvalstromen optimaal te verwaarden en door te kiezen voor de beste eindbestemming, verhogen we de opbrengst van de rest- en afvalstromen van uw bedrijf.

De voordelen van een eigen keten

Door drank- en voedingsmiddelen te verwerken in onze eigen biovergisters, voorziet Kwaliflex 12.500 huishoudens van groene stroom. Daarnaast wekken we met deze vergisters ook biogas op. Met onze eigen varkenshouderij, zijn we in staat om reststromen om te zetten in hoogwaardig voedsel. Mest en digestaat worden vervolgens ingezet voor het verbouwen van groente en fruit. De reststromen worden ook gebruikt voor waterzuivering en andere CO2-besparende toepassingen.

Door deze aanpak, biedt Kwaliflex een optimale ketentransparantie voor haar toeleveranciers. De Smits-Groep-keten is gevestigd op het landgoed Princepeel; hierdoor vindt de verwerking plaats binnen een beperkte afstand. Deze aanpak reduceert transportkosten en -uitstoot.