Missie en cultuur

Kwaliflex behoort tot de grotere verwerkers van reststromen uit de drank- en voedingsindustrie.
Wij zijn voorstander van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). MVO is goed voor ons leefklimaat, het milieu en het imago van uw bedrijf.

Wij voorzien in de behoefte van een betrouwbare partner in het aanbieden van een totaaloplossing voor alle mogelijke afvalstromen. Wij streven ernaar de waarde van de afvalstromen te verhogen door een juiste verantwoorde eindbestemming te verzorgen.

Het recyclen van drank en voedsel is mogelijk via de biovergisting-installatie. Welke op ons Landgoed De Princepeel staat. In deze biovergister komen mest en reststromen samen. Door biovergisting wordt gas gewonnen, waarmee groene stroom wordt geproduceerd. We produceren groene stroom voor de jaarlijkse energiebehoefte van meer dan 12.500 huishoudens. Bijna 100% van de materialen welke worden ingezameld bij Kwaliflex, dienen als grondstof voor opwekking van biogas, groene stroom, diervoeder, waterzuivering of andere CO2 besparende toepassingen.