Voedselverspilling in supermarkten

Voedselverspilling in supermarkten: de beste toepassingen voor afgekeurde levensmiddelen

20-09-2022 Food recycling

Het tegengaan van voedselverspilling is een belangrijke pijler voor iedere supermarkt. In 2020 bleef slechts 1,6% van alle voedsel- en drinkwaren in supermarkten onverkocht (WUR, 2022). Mede dankzij initiatieven als kortingstikkers op producten die bijna over datum zijn, is de voedselverspilling in supermarkten verminderd. Toch is het onwaarschijnlijk dat voedselverspilling in de supermarkt helemaal verdwijnt. Daarom is het essentieel om te kijken naar hoogwaardige bestemmingen van onverkochte supermarktproducten. Als voedsel- en drankrecyclingbedrijf speelt Kwaliflex hierin een belangrijke rol. Vincent van Dorland, inkoper bij Kwaliflex, vertelt ons meer.

Welke supermarktproducten worden veel verspild?

Voedselverspilling bij supermarkten is te verdelen in drie categorieën: brood- en bakwaren, versproducten en de zogenoemde ‘droge kruidenierswaren’. Vincent vertelt: “Brood is de categorie met het grootste volume voedselverspilling. Onder de tweede categorie vallen alle versproducten zoals groente en fruit. Binnen deze categorie zien we de laatste jaren een toename in het aanbod; naast een normale bloemkool, liggen nu ook bloemkoolroosjes in de schappen. Door een breder aanbod zien wij een grotere verspilling binnen deze categorie.”

“De derde categorie, droge kruidenierswaren (DKW), wordt het minste verspild. Onder deze categorie vallen producten zoals pindakaas, koekjes en chips. Supermarkten verzamelen de afgekeurde levensmiddelen bij de distributiecentra. Daarna worden de producten naar Kwaliflex getransporteerd, waar wij het opnieuw sorteren.”

Voedselverspilling

Wat wordt er met deze voedsel- en drankenreststromen gedaan?

“Broodproducten worden voor het grootste gedeelte gebruikt als veevoer. Kwaliflex is onderdeel van Smits-groep, waar ook onze eigen varkenshouderij onder valt. Hier voeren we deze producten rechtstreeks aan varkens. Op deze manier houden we de keten zo kort mogelijk. Het overige deel van de voedsel- en drankenproducten gaat naar onze eigen biovergisting. Dit sluit volledig aan bij de visie van het LNV (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en de omschakeling naar kringlooplandbouw. Deze visie omvat het inzetten van voedselresten als veevoer of grondstof voor hernieuwbare energie zoals biogas of groene stroom.”

Hoe bepaalt Kwaliflex de bestemming voor de afgekeurde levensmiddelen?

De bestemming voor afgekeurde voedsel- of drankenproduct wordt altijd bepaald aan de hand van de optimale waarde van het product. Vincent legt uit: “Kwaliflex streeft altijd naar een optimaal gebruik van de producten. De producten moeten veilig en geschikt zijn als we het inzetten als veevoer; wij zijn GMP+ gecertificeerd en producten bestemd voor veevoer moeten aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Zijn de levensmiddelen ongeschikt voor deze bestemming? Dan worden ze vergist zodat we alsnog waarde uit de afgekeurde producten halen in de vorm van biogas. Dit kan alleen als deze producten vernoemd worden op de bijlage AA van de uitvoeringsregeling meststoffenwet.”

“Onze locatie in Wanroij heeft moderne uitpaklijnen waar onze medewerkers met geavanceerde machines dagelijks verschillende type verpakkingen scheiden van de afgekeurde levensmiddelen.”

Hoe verwerkt Kwaliflex verpakte producten?

Naast organische producten, verwerkt Kwaliflex ook de verpakkingen. Dit gebeurt op de uitpaklijn in Wanroij. “Onze locatie in Wanroij heeft moderne uitpaklijnen waar onze medewerkers met geavanceerde machines dagelijks verschillende type verpakkingen scheiden van de afgekeurde levensmiddelen. Deze verpakkingen scheiden we zo precies mogelijk, zodat ze geschikt zijn voor recycling; zo wordt glas gesorteerd in wit, groen of bruin en scheiden we kunststoffen van restafval. Waar mogelijk persen we deze verpakkingen na het scheiden. Hierdoor past er meer in de vrachtwagen, met een efficiënter transport als gevolg.”

Samen tegen voedselverspilling en nieuwe toepassingen

Samen tegen voedselverspilling is een organisatie die samenwerking bevordert en initiatieven aandraagt in het tegengaan van voedselverspilling. Als humane consumptie geen optie meer is, bijvoorbeeld door het verlopen van de THT-datum, gaan deze producten naar een verwerker als Kwaliflex. “Kwaliflex is partner van ‘Samen tegen voedselverspilling’. In dit partnerschap kijken we naar de optimale verwaarding van onze producten. De prioriteit blijft natuurlijk het voorkomen van voedselverspilling, maar als een levensmiddel onverkocht blijft, is het aan ons om alsnog een hoogwaardige toepassing te zoeken”, aldus Vincent.

“In sommige gevallen werken we al bijna 25 jaar samen met leveranciers.”

Waarom kiezen supermarkten en levensmiddelenproducenten voor Kwaliflex?

Als inkoper heeft Vincent dagelijks contact met leveranciers. Hij probeert hen zo goed mogelijk van dienst te zijn en kent het belang van supermarkten en producenten: “Kwaliflex verwerkt levensmiddelen van diverse A-merken en supermarktketens. In sommige gevallen werken we al bijna 25 jaar samen met deze leveranciers. Onze leveranciers zijn op zoek naar transparantie en willen garanties dat een product nooit meer op de markt komt. Voor ons is dit vanzelfsprekend.”

“Daarnaast zijn we in staat om alle levensmiddelen van supermarkten af te nemen. Hierdoor zijn we een ‘one-stop-shop’. Het correct sorteren wordt voor de supermarkten hierdoor minder lastig. Als er iets fout gaat in de sortering bij de supermarkt, wordt het uiteindelijk bij ons gecorrigeerd. Een ander voordeel is de verwerking op ons eigen terrein. Hierdoor versterken we de transparantie en hebben we de capaciteit en kennis om producten zelf te verwerken naar nieuwe toepassingen.”

Wilt u meer weten over levensmiddelenrecycling? Of heeft u zelf een uitdaging in uw organische voeding- of drankenrecycling? Onze medewerkers helpen u graag verder. Stuur ons een mail of bel ons op +31 (0)485 47 62 32.